De Goede Toekomst

Veel mensen zijn bang voor de toekomst. Ze zijn bang voor de dreigende klimaatcrisis, bang voor de polarisatie in de samenleving, bang dat robots onze banen gaan overnemen of bang voor uit de handlopende kunstmatige intelligentie. In deze presentatie zet ik daar een ander toekomst beeld tegenover; de goede toekomst.

In deze lezing laat ik zien hoe met al bestaande technologie binnen 15 jaar 90 % van alle uitstoot aan schadelijke stoffen en broeikasgassen kan verdwijnen. Dat is dus veel sneller dan overeengekomen in het akkoord van Parijs. En daarvoor zijn geen draconische maatregelen nodig en krijgen we geen daling van welvaart of levensstandaard. Integendeel zelfs; deze transities zullen juist veel nieuwe welvaart opleveren. Het mooie is dat deze transities al bezig zijn en gewoon een gevolg zijn van economische en technische wetmatigheden. Deze transities kunnen we stimuleren of juist afremmen. Aan ons de keuze.

En daar houdt het niet op. Om het nog mooier te maken zullen in het verlengde hiervan ook veel andere problemen verdwijnen. We kunnen zo ook versneld de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN realiseren. Eindelijk voor iedereen op aarde goede basisvoorzieningen, goed onderwijs, goede medische zorg en een goed leefklimaat.

Laat u verrassen en inspireren met deze gloednieuwe en hoopvolle lezing en boek mij via —peter@vanderwel.net —