media
Kunstmatige intelligentie en copyrights

Kunstmatige intelligentie en copyrights

Ooit, heel lang geleden, vertelden onze voorouders elkaar bij het kampvuur of de open haard verhalen. Zo gaven ze kennis en verhalen door van de ene generatie aan de andere…

emotiecratie? (2008)

emotiecratie? (2008)

Ik zie in de informatiemaatschappij zeven trends die de berichtgeving in de media veranderen. Om op een verstandige manier met de media om te gaan, is het nodig deze trends…

sociale media en de publieke opinie (2018)

sociale media en de publieke opinie (2018)

Al maanden gonst het in de media over het misbruik van sociale media als Facebook en Twitter. Hoe Russische trollen en bedrijven als Cambridge Analytica de publieke opinie in het…

Hoe de sociale media je sturen (2010)

Hoe de sociale media je sturen (2010)

In een groot experiment verdeelde professor Duncan Watts van de Columbia University in New York, 14.000 vrijwilligers in negen groepen. Al die vrijwilligers konden gratis muziek downloaden.  Iedere groep kreeg een…

Internet en de publieke opinie (2008)

Internet en de publieke opinie (2008)

De publieke opinie is nu via de nieuwe media, maar ook via de oude media en via de toegenomen mobiliteit (wereldhandel en internationaal toerisme) veel beter geïnformeerd dan vroeger. We…

media en politiek (2010)

media en politiek (2010)

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ‘beeldvorming in de media’ tegenwoordig een belangrijke, zo niet de belangrijkste factor in ons stemgedrag is. De manier waarop de massamedia tegenwoordig werken, belemmert echter…

media en publieke opinie (2010)

media en publieke opinie (2010)

In de moderne westerse samenleving verspreiden de massamedia opvattingen, ideeën, voorkeuren, smaken, kleuren, modes, rages en hypes over de hele wereld. Met de komst van de massamedia ontstond ook de…

over oude en nieuwe media (2008)

over oude en nieuwe media (2008)

Het internet is geleidelijk aan een steeds belangrijker factor geworden in het verspreiden van ideeën en opvattingen. En het wordt nog steeds belangrijker. Het medialandschap is door internet wezenlijk veranderd. Tot…

de toekomst van internet (2012)

de toekomst van internet (2012)

10 jaar is een lange periode om vooruit te kijken naar de toekomst van het Internet. De echte doorbraak van het internet zoals wij dat kennen (dus het World Wide…