Boeken

In de loop der jaren heb ik vele boeken, columns, opinieartikelen en blogs geschreven over de toekomst. Sterker nog, naast presenteren is ook publiceren over de toekomst mijn lust en mijn leven. Informeer naar de tarieven voor eventuele publicaties voor uw organisatie.


Deze week verscheen bij uitgeverij Aspekt, mijn nieuwe boek ‘De Goede Toekomst’. In dit boek vertel ik een bijna ongelooflijk verhaal. Veel van de grote problemen die we elke dag in het nieuws zien – de stikstofcrisis, de mestcrisis, de CO2-uitstoot, giftige uitlaatgassen, milieuvervuiling, grondstof tekorten, tekorten aan landbouwgrond, ruimte voor woningen, zonneparken en windturbines – kunnen we binnen vijftien jaar oplossen.

Sterker nog, alles wijst erop dat veel van deze problemen ook daadwerkelijk opgelost zullen zijn. Overal nemen overheden, bedrijven en burgers nu maatregelen om de dreigende klimaatramp af te wenden. En die initiatieven versnellen nu overal veel sneller dan zelfs de deskundigen tot voor kort voor mogelijk hadden gehouden. De krachten hierachter zijn gewone economische, technologische en psychologische wetmatigheden, kort samengevat als ‘De Wet van Gewin, Gemak en Genot’.

Zoals gezegd: een bijna ongelooflijk verhaal. Daarom bevat dit boek een gedegen onderbouwing met verwijzingen naar openbaar beschikbare en betrouwbare gegevens van organisaties, zoals de Verenigde Naties, de OESO en gerespecteerde onderzoeksinstituten zoals de Universiteit van Oxford.

Maar dit boek is geen opsomming van feiten en cijfers. Het verhaal is gebaseerd op mijn lezing ‘De Goede Toekomst’ die ik de afgelopen jaren vele malen in binnen- en buitenland mocht verzorgen. Dat leverde een boeiende schrijfstijl op met vele verrassende voorbeelden die illustreren hoe de komende ontwikkelingen ons dagelijks leven zullen veranderen.

Naast de bronnen die ik citeer, bevat het boek ook een uitgebreid overzicht van acties die u als persoon, maar ook als medewerker of bestuurder van een organisatie, overheid of bedrijf kunt ondernemen om ‘De Goede Toekomst’ snel naderbij te brengen. Dus als u mee wilt helpen om een betere toekomst voor uzelf en uw naasten te creëren, is ‘De Goede Toekomst’ het boek dat u moet kopen.

Het is een opwindende oproep tot actie en een verkenning van mogelijke oplossingen in één. Mis het niet – koop nu uw exemplaar!

Bijvoorbeeld bij je favoriete boekhandel of online bij bijvoorbeeld Bol.com


Toekomst verkennenEind 2019 verscheen bij uitgeverij Scriptum het boek ‘ToekomstVerkennen’. dat ik samen met collega Freija van Duijne heb geschreven. Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich wil voorbereiden op een toekomst die anders is dan het heden (een van de weinige echte zekerheden over de toekomst). In dit boek beschrijven Freija en ik de achtergronden van toekomstverkenning en de meerwaarde van toekomstverkenning in de praktijk. Het boek geeft een kijkje in de geschiedenis van toekomstverkenning, maar behandelt uiteraard vooral de toekomst. Er is veel aandacht voor systeemdenken, de achterliggende denkhouding bij toekomstverkennen, die ons in staat stelt de beperkingen van ons brein te boven te komen. Wij laten daarbij zien hoe toekomstverkenning onze nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht prikkelt. Daarnaast geven we een kijkje in de gereedschapskist van toekomstverkenning, overigens zonder een handboek te willen schrijven met specifieke uitleg over methoden. Wij hopen met dit boek veel mensen enthousiast te maken om zich in te zetten voor een betere en mooiere toekomst.

bestellen?: managementboek


Najaar 2016 verscheen bij uitgeverij Aspekt mijn boek: Impact: hoe je meer invloed kunt uitoefenen op de toekomst.

Speciaal voor lezingen en workshops is het mogelijk grotere aantallen tegen een gereduceerde prijs af te nemen. Lees hier meer over deze mogelijkheid.

Wilt u steeds als eerste mijn nieuwste blog ontvangen? Geef u  hier  op voor gratis toezending