Klanten rijksoverheid

Referenties rijksoverheid

Nederlandse Defensie Academie: “Peter heeft de introductie verzorgd voor de submodule ‘Anticipating the Future’ van de Hogere Defensie Vorming, onze beroepsgerichte masteropleiding. Zijn verrassende inzichten waren erg leerzaam en interessant en brachten een stuk extra diepgang in ons onderwijs”(Luitenant-kolonel drs. Ferry Oorsprong EMSD)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: “We asked Peter to give us insight into the drivers that are causing the future to happen. We were impressed and inspired by his knowledge and insights.” (Jessica Vuijk: Organisatie Adviseur)

Rijksbreed: Peter was de inspirerende dagafsluiter van de rijksbrede Dag van de Bedrijfsvoering. Zijn verhaal over de toekomstige ontwikkelingen zat vol eyeopeners voor het aandachtig luisterend publiek.  (Hans Pieter Stekelenburg: Strategisch adviseur Bedrijfsvoering)

Ministerie van Financiën: “Zoals ik natuurlijk al wist, was zijn lezing confronterend en enthousiasmerend. Onze organisatie weet wat ze later (of eigenlijk liefst zo spoedig mogelijk) wil worden!” (Astrid Groot Zevert : Coördinator en Senior Communicatie adviseur)

RIEC-LIEC: “Honderd RIEC-collega’s hebben met veel enthousiasme mogen meemaken welke technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zij in de komende tien en zelfs dertig jaar mogen verwachten. Zeer interessant!” Nazrien Ozir: Communicatiemedewerker at Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): “Peter is able to share a vision of the future which is at the same time inspiring and disconcerting. Peter’s insights proved highly relevant for our work. Challenging, to say the least. Thanks! “Bert Stuij, Manager Energy at RVO.nl.

Ministerie van Economische Zaken: “Peter gaf onlangs op onze Directeurenconferentie een inspirerend beeldverhaal over toekomstige veranderingen. Als gespreksleider in de discussie kwamen zijn ervaringen als organisatieadviseur en kennis van het openbaar bestuur uitstekend van pas. ” Arie Hoogstad/Coördinerend Beleidsmedewerker/Bureau Bestuursraad.

Auditdienst Rijk: “Zijn verhaal maakte de groep los om een goede discussie te voeren over de relevante toekomstige ontwikkelingen voor de organisatie. Kwaliteiten: Geweldige resultaten, Aangenaam, Waar voor uw geld (Arno Brouwer Clustermanager OCW-2 Auditdienst Rijk)

Ministerie van Justitie: “Ik heb Peter leren kennen als een origineel en betrokken denker. Daarbij bleek de combinatie van zijn inzet, deskundigheid en netwerk in de werelden van openbaar bestuur, toekomstverkenners en kunstenaars goud waard.” (Max Kommer Coördinator strategieontwikkeling Ministerie van Justitie)

Ministerie van Financiën: “Op een overtuigende manier weet hij te vertellen wat ons in de toekomst (mogelijk) te wachten staat. Hij kan zijn presentatie en stellingen prima afstemmen op zijn publiek en het thema dat centraal staat.” (Bart van Schaik Platform Versterking Vaktechniek Ministerie van Financiën)