Titels optredens

De goede toekomst

Veel mensen zijn bang voor de toekomst. Ze zijn bang voor de dreigende klimaatcrisis, bang voor de polarisatie in de samenleving, bang dat robots onze banen gaan overnemen of bang voor uit de handlopende kunstmatige intelligentie. In deze presentatie zet ik daar een ander toekomst beeld tegenover; de goede toekomst. In deze nieuwe lezing laat ik zien hoe met al bestaande technologie binnen 15 jaar 90 % van alle uitstoot aan schadelijke stoffen en broeikasgassen kan verdwijnen. Dat is dus veel sneller dan overeengekomen in het akkoord van Parijs. En daarvoor zijn geen draconische maatregelen nodig en krijgen we geen daling van welvaart of levensstandaard. Integendeel zelfs; deze transities zullen juist veel nieuwe welvaart opleveren. Het mooie is dat deze transities al bezig zijn en gewoon een gevolg zijn van economische en technische wetmatigheden. Deze transities kunnen we stimuleren of juist afremmen. Aan ons de keuze.

En daar houdt het niet op. Om het nog mooier te maken zullen in het verlengde hiervan ook veel andere problemen verdwijnen. We kunnen zo ook versneld de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN realiseren. Eindelijk voor iedereen op aarde goede basisvoorzieningen, goed onderwijs, goede medische zorg en een goed leefklimaat.

Laat u verrassen en inspireren met deze gloednieuwe en hoopvolle lezing.

Geschikt voor grote en kleine groepen, voor relatie- en medewerkersbijeenkomsten, voor aftrap en voor afsluiting van strategie en studiedagen. In deze uiterst visuele lezing laat ik U zien hoe snel wij op weg zijn naar een wereld van materiële overvloed. Maar de vraag is dan wat wij als mensheid gaan doen met al die welvaart. Nog meer consumeren? Of zorgen we voor een duurzame wereld met voedsel, zorg, onderwijs, huisvesting etc. voor iedereen,

“…..heeft iedereen vanaf het begin tot het eind op het puntje van zijn stoel gekregen”.
“Nu maanden later, wordt er nog steeds nagepraat over de presentatie van Peter.”
“Zijn voorbeelden worden nog regelmatig aangehaald tijdens werkoverleggen en de bespreking van nieuwe plannen”


leer denken als een futuroloog

Toekomst verkennenJe hoort vaak dat de wereld steeds sneller verandert. Maar dat is maar ten dele waar. Alleen wie onvoldoende vooruit kijkt, wordt overvallen door de gebeurtenissen die op ons afkomen. Dat geldt voor de klimaatproblemen, de stikstofproblemen en dat gold ook voor de recente corona crisis.

Veel mensen en organisaties kijken onvoldoende vooruit. Hoe kun je leren in de (nog onzekere) toekomst te kijken? Wat zijn de mogelijke, waarschijnlijke, gewenste en onverwachte toekomsten? In deze lezing maakt u kennis met de 100 lessen van de futurologie waardoor u beter de toekomst kunt zien aankomen, en waarmee u uw voordeel kunt doen om in het heden betere beslissingen te nemen.

NB: deze lezing is ook beschikbaar als masterclass met persoonlijk begeleiding

“…..weet een grote zaal te boeien, maar is ook uitstekend in staat op een interactieve manier te werken met kleinere groepen”
“……..een onconventionele, interessante en soms vermakelijke maar bovenal een noodzakelijke nieuwe kijk op de toekomst”

PPS: Gebaseerd op mijn (samen met mijn collega Freija van Duijne) gepubliceerde en bij uitgeverij Scriptum verschenen boek: Toekomstverkennen; het ultieme denken in organisaties. (Freija van Duijne & Peter van der Wel: isbn 978 94 6319 180 7 / nur 801 – Management)
Het boek bij deze lezing is in combinatie met de lezing met korting beschikbaar


Impact: 208 manieren waarop jij de wereld kunt verbeteren

Titelblad Impact

Wat kunt u  als individu of organisatie doen om de noodzakelijke transitie naar een rechtvaardige en duurzame wereld te versnellen? In deze presentatie geef ik praktische en soms verrassende antwoorden op deze vraag. Gebaseerd op mijn bij uitgeverij Aspekt verschenen boek: Impact: hoe je meer invloed kunt uitoefenen op de toekomst.  

“…..Zijn presentatie is entertainment met een boodschap of beter, het is een boodschap die bijzonder onderhoudend gebracht wordt.”
“…..kan goed inspelen op belevingen en onverwachte input vanuit een zaal met een zeer divers publiek”
“Het verhaal van Peter is een tijdreis. Een reis naar de werkelijke, nabije en verdere toekomstige tijd.”

Het boek bij deze lezing is in combinatie met de lezing met korting beschikbaar


..

Seks in 2040
over menselijke verhoudingen, trouwen we straks ook met een robot? hulpmiddelen en sekstoys.


Het onderwijs van 2040
horen computers wel in de klas? hoe kan de school echt voorbereiden op de toekomst?


De (gezondheids)zorg in 2040
geen curatieve, geen preventieve, maar predictieve zorg.Wilt u mij boeken voor een presentatie of lezing? Neem voor boekingen of meer informatie contact op via  –peter@vanderwel.net-