economie
Robotisering en de angst voor de duivel (2016)

Robotisering en de angst voor de duivel (2016)

De komende 20 jaar zal bijna de helft van al het bestaande werk worden weg geautomatiseerd, zeggen de deskundigen. Dat betekent nogal wat. Gelukkig blijft er ook nog wel werk bestaan. Complexe handarbeid bijvoorbeeld blijft wel bestaan. Denk aan het werk…

Is er nog toekomst voor de architect?

Is er nog toekomst voor de architect?

Architecten hebben iets voor op ons futurologen. Zij creëren zelf de toekomst. Wat zij ontwerpen en bouwen, blijft meestal heel lang bestaan. Zo geven ze vorm aan, faciliteren of frustreren…

is er nog toekomst voor de apotheker?

is er nog toekomst voor de apotheker?

De digitalisering en automatisering van beroepen gaat ook de wereld van de farmacie niet voorbij. In deze column schets ik drie ontwikkelingen die de komende jaren zeer grote gevolgen gaan…

Belasting op Robots? (2017)

Belasting op Robots? (2017)

In deze blog wil ik het nog eens met u hebben over technologische werkloosheid. In eerdere blogs heb ik al beschreven hoe door de snelle ontwikkelingen op het gebied van…

VR voor de reisbranche (2012)

VR voor de reisbranche (2012)

Morgen gaan mijn vrouw en ik op reis. Vorige week hebben we twee tripjes geboekt. Morgenochtend gaan we eerst naar de grotten van Lascaux. Kijken hoe daar de grotschilderingen zijn…

Hoe word ik rijk en gelukkig?

Hoe word ik rijk en gelukkig?

Mensen vragen mij wel eens, hoe ik mijn verhaal over duurzaam leven, ontspullen, en de tijd nemen voor jezelf en voor de ander, kan combineren met het feit dat ik…

dalende en stijgende prijzen (2019)

dalende en stijgende prijzen (2019)

Jaren proberen de centrale banken de inflatie omhoog te krijgen tot 2% op jaarbasis. Tevergeefs. Ondanks biljoenen aan monetaire geldschepping wil dat maar niet lukken. Dat is volledig in strijd…

Een win-win-win coalitie voor duurzame energie (2015)

Een win-win-win coalitie voor duurzame energie (2015)

Vorige week heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de kolencentrales versneld te sluiten. Een mooi initiatief aan de vooravond van de grote klimaattop in Parijs. Een goede eerste…

hoera(help) de robots komen (2012)

hoera(help) de robots komen (2012)

We kennen allemaal de robots uit de sciencefictionfilms en boeken. Daarin lopen en rijden allerlei soorten robots rond. Maar robots zijn al veel normaler dan we vaak denken. In de…