olie uit lucht

Heel soms kom je als futuroloog iets tegen waarvan je denkt; “dit gaat de hele wereldgeschiedenis veranderen”. Dit is zoiets.

Je kent vast wel de discussies over het afvangen en opslaan van CO2 (de zogenaamde CCS-techniek). Maar wat ik nu op het spoor kwam, brengt deze hele discussie op een totaal ander niveau. Het gaat om een techniek die het mogelijk maakt om vrijwel onbeperkt olie te maken uit lucht en tegelijkertijd het CO2 probleem op te lossen.

Direct Air Capture

Deze technologie staat bekend als Direct Air Capture ofwel DAC. Feitelijk is deze techniek allang bekend maar de prijs lag tot nu toe erg hoog. Al decennia daalt die prijs echter en nu begint DAC zo langzamerhand concurrerend te worden met het oppompen van aardolie uit de bodem. DAC technologie haalt CO2 gewoon uit de atmosfeer en zet die CO2 daarna om in koolwaterstoffen, olie, gas, plastics en nog zo wat nuttige toepassingen.

Image

Het interessante van deze technologie is dat er overal op aarde steeds meer CO2 in de lucht zit. Boven Amsterdam en boven Kathmandu. Dit betekent dat je DAC overal kan inzetten. De kosten van de op deze manier geproduceerde olie zijn dan wereldwijd gelijk geschakeld. Afstand doet er niet meer toe. Dit zet de hele geopolitieke wereld op zijn kop en maakt afgelegen gebieden en landen niet langer afhankelijk van dure olie-importen.

Hoe werkt DAC?

Eigenlijk heel simpel. Eerst blazen grote ventilatoren lucht door filters. Die filters halen de CO2 uit de luchtstroom en die CO2 zet je vervolgens om in koolwaterstof. De technologie om dat te doen is al meer dan 100 jaar oud en verloopt in drie stappen. Eerst maak je via elektrolyse waterstofmoleculen uit water. Vervolgens bindt je deze waterstof via de Sabatier reactie (1897) en het Fischer-Tropsch proces (1925) aan de koolstofmoleculen in de CO2 en zo krijg je koolwaterstoffen vergelijkbaar met de koolwaterstoffen in traditionele olie en gas.

De prijs van CO2 uit DAC komt nu uit op zo’n € 120 per ton en dat maakt DAC al bijna concurrerend met traditionele oliewinning. De komende jaren zal dit hele proces ongetwijfeld nog goedkoper worden door schaalvergroting en verdere efficiencyverhoging. Als dit proces dan ook nog eens draait op duurzame bijna gratis zonne-energie, kunnen we letterlijk brandstof uit de lucht halen. (En duurzaam, en heel goedkoop, en overal ter wereld)

Probeer je eens voor te stellen wat dit voor gevolgen kan hebben. Bijna gratis, duurzame brandstoffen, bijna overal. En olie is voor van alles en nog wat te gebruiken. Onze hele economie draait nog voor een groot gedeelte op fossiele aardolie. Vrijwel alle plastics worden nu nog geproduceerd uit aardolie. Straks hoeft dat niet meer en kunnen we olie en dus ook plastic produceren uit de lucht. Zouden we dan gaan spreken van ‘luchtolie’ in plaats van aardolie?

Luchtolie kan ook worden omgezet in kerosine, als we nog willen blijven vliegen, in stookolie als we nog willen blijven varen. (maar mischien moeten we dat niet meer willen vanwege nadelige bijeffecten), maar we kunnen ook denken aan het 3Dprinten van huishoudelijk artikelen, gereedschappen etc. uit ‘luchtolie’. En op de koop toe drukken we zo ook nog eens het CO2 gehalte in de atmosfeer omlaag. Kortom, DAC zou wel eens binnen enkele decennia de hele wereld economie op zijn kop kunnen zetten. 

© Peter van der Wel  (02019)

PS: Stuur deze blog vooral door naar collega’s en vrienden!  Kreeg u ’m zelf doorgestuurd?  Abonneer u  hier gratis

PPS: Wilt u maandelijks als eerste mijn nieuwste blog ontvangen? Geef u  hier  op voor gratis toezending