De Onvermijdelijke Arbeidsrevolutie: Hoe de Arbeidsrobot de Wereld van het Werk zal Transformeren

Iedereen heeft het nu over AI en de invloed op onze samenleving, maar ik verwacht binnenkort een nog veel belangrijker technologische innovatie. De ‘arbeidsrobot’.

Dankzij razendsnelle ontwikkelingen in verschillende samenhangende technologieën (Klik hier [i]) is het nu voor het eerst in de geschiedenis mogelijk om een robot te produceren die zowel flexibel inzetbaar is, als betaalbaar en die een veelheid van taken van mensen kan overnemen. Deze arbeidsrobots, of ook wel cobots, hebben een menselijke vorm. Ze hebben armen, benen, een hoofd en kunnen lopen. Daardoor kunnen ze ook werkzaamheden overnemen in ‘menselijke’ omgevingen; in kantoren, zorginstellingen, fabrieken of gewoon thuis.

De Onvermijdelijkheid van de Arbeidsrobot

De drijvende kracht achter de komst van de arbeidsrobot is het verdienmodel. Een arbeidsrobot die tijdens zijn totale levensduur pakweg €200.000 kost en dan in totaal 20.000 uur werkt, kost de werkgever € 10 per uur. Maar dat is nu. Want massaproductie en verdere technische ontwikkeling zullen deze kosten snel verder doen dalen. Over 10 jaar kost deze machine pakweg € 1 per uur en nog 10 jaar later € 0,10 per uur. Tegen die tijd zullen deze robots ook nog eens tot steeds meer in staat zijn. Eerst zullen ze vooral eenvoudige taken uitvoeren, maar tegen het jaar 2045 kunnen ze (bijna) alle handelingen verrichten die een mens kan verrichten en meer.

Een Nieuw Arbeidssysteem

De komende jaren zullen deze arbeidsrobots dus steeds meer taken gaan uitvoeren, tegen steeds lagere kosten. Dit maakt ze ook voor een steeds breder scala aan taken inzetbaar. Als een deel van de arbeid tegen steeds lagere kosten kan worden uitgevoerd, dalen de kosten van arbeid. Daardoor kunnen ook de kosten van goederen en diensten wereldwijd dalen. Ook de prijs van de arbeidsrobots zal dan verder kunnen dalen en zo komen we dan in een zichzelf versterkend proces van steeds meer en goedkopere arbeidsrobots en steeds verdere prijsdalingen.

Hogere Kwaliteit

De kwaliteit van de geproduceerde goederen zal tegelijkertijd juist sterk stijgen. Arbeidsmachines hebben geen last van vermoeidheid, verveling of slordigheid. Sterker nog, die arbeidsrobots zullen door hun verbeterde sensoren en actuatoren zelfs secuurder en met meer precisie kunnen werken dan mensen. Werkgevers kunnen het zich niet meer veroorloven om slordig of half werk af te leveren, als hun robots deze taken volcontinu met maximale precisie en zorg kunnen uitvoeren.

Productiviteitsgroei

Arbeidsrobots kunnen straks ook taken gaan uitvoeren die tot op heden door de hoge kosten van arbeid niet worden uitgevoerd. Dit maakt dan weer nieuwe toepassingen en industrieën mogelijk, wat de economische groei verder zal versnellen. De hogere productiviteit en lagere kosten zullen bijvoorbeeld de inzet van technologieën zoals zonne-energie, elektrische voertuigen en precisie landbouw stimuleren. Zo kan een nieuw productiesysteem ontstaan gebaseerd op overvloed in plaats van schaarste.

Welvaartsgroei

De arbeidsmachines zullen de welvaart wereldwijd kunnen verhogen. Dit maakt vele sociale, economische, geopolitieke en milieuproblemen beter oplosbaar. Zo kunnen we als mensheid overgaan naar een tijdperk van mondiale materiële overvloed. Uitdagingen zoals vergrijzende bevolkingen, klimaatverandering en grondstoftekorten kunnen we dan oplossen dankzij verhoogde productiviteit, dalende kosten, de overvloedige beschikbaarheid van hele goedkope arbeid en versnelde economische groei.

Oproep

De arbeidsrobots komen eraan. Dat is zeker. Deze zullen steeds meer van onze taken gaan overnemen. Dit zal ongetwijfeld grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt en de wereldeconomie. De vraag is of dit proces verstandig, bewust en rechtvaardig zal verlopen of ongestuurd, pijnlijk of zelfs bloederig.

Peter van der Wel (12024)

Deze blog is een update van een hoofdstukje uit mijn boek: De Goede Toekomst.

PS: Stuur deze blog vooral door naar collega’s en vrienden!  Kreeg u ’m zelf doorgestuurd?  Abonneer u hier gratis

PPS: Reacties zijn welkom. U kunt ze mailen naar mijn mailadres.


[i] Technologische ontwikkelingen

Ik denk dan ondermeer aan de enorme prijsdalingen en toename in capaciteiten van sensoren (camera’s, kantelsensoren, druksensoren, microfoons, versnellingsmeters, enz.) Deze sensoren maken het mogelijk om snel en goedkoop enorme hoeveelheden zintuiglijke gegevens te verzamelen.  Eenzelfde gelijktijdige prijsdaling en toename in capaciteiten zagen bij computer hardware en software. Dit maakt het mogelijk om deze gegevens te verwerken met steeds krachtiger en goedkopere AI. Iets soortgelijks geldt voor de actuatoren. Elektromotoren en hydraulische mechanismes die de robots en hun ledematen kunnen bewegen en het mogelijk maken om voorwerpen te verplaatsen. Tot slot van deze opsomming wil ik nog de ontwikkelingen op het gebied van batterijen noemen. Ook deze zijn sterk verbeterd en veel goedkoper geworden. Deze maken het nu mogelijk om tegen lage kosten urenlang te kunnen waarnemen, berekeningen te kunnen uitvoeren en de arbeidsmachines te laten bewegen.