hoera(help) de robots komen (2012)

We kennen allemaal de robots uit de sciencefictionfilms en boeken. Daarin lopen en rijden allerlei soorten robots rond. Maar robots zijn al veel normaler dan we vaak denken. In de industrie worden al decennia lang productierobots gebruikt om saaie of juist erg secure werkjes uit te voeren. Er zijn intussen ook al miljoenen huishoudelijke robots aan het werk. Stofzuigende robots, grasmaaiende robots en zelfs robots om de dakgoot schoon te maken.

Die robots zien er dan meestal wel anders uit dan in de film. Er zijn zeer eenvoudige robots die alleen in staat zijn rond te rijden en het gras te maaien, maar er zijn ook al robots die op mensen lijken en over ingewikkelde kennissystemen beschikken en zelfs al in gesproken taal met hun omgeving kunnen communiceren.

In feite is een robot niets meer dan een apparaat of een automaat die verschillende taken geautomatiseerd kan uitvoeren. Een robot bestaat dan ook uit twee onderdelen, Het eerste onderdeel is een fysiek lichaam met wielen, benen, armen of andere hulpstukken die kunnen bewegen. Het tweede onderdeel is het besturingsmechanisme dat bestaat uit een interne computer met daarin een stuk kunstmatige intelligentie. Dus ook een automatische piloot is een robot, de inparkeerautomaat is een robot en zelfs een automatische surveillance camera is een robot.

Die fysieke lichamen van robots worden intussen steeds geavanceerder. De robot Asimo van het Japanse Honda bedrijf kan al lopen als een mens, ziet er redelijk menselijk uit en spreekt en verstaat mensentaal. Hij beschikt althans over een beperkte woordenschat. De Nao robot van het Franse bedrijf Aldebaran is een geduchte concurrent van de Asimo en is stukken goedkoper. Internationaal is er dan ook een wedloop gaande om steeds betere en steeds goedkopere robots te bouwen. Robots zijn de ideale werknemers. 24 uur per dag beschikbaar, nooit vakantie of stakingen, behoudens een incidentele reparatie of revisieperiode. Het woord robot komt uit het Tsjechisch en is afgeleid van het woord slaaf.

Naar verwachting zullen de komende jaren deze robots ook steeds meer in het consumentendomein beschikbaar komen. Als hulpje in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, maar ook al gewoon thuis. De oplossing voor vergrijzingsproblemen en niks geen geestdodende arbeid meer, niks geen import meer uit verre landen. Onze eigen automatische hulpjes kunnen ons dan helpen in huis, op school, op kantoor in het verzorgingshuis en in de fabriek. Eindelijk vrij en verlost van alle vervelende klussen en klusjes.

Daarnaast bestaan ook nog virtuele robots. Dan gaat het om computerprogramma’s die ook automatisch (intelligente) taken verrichten. Het programma Eliza is een bekend bijvoorbeeld. Dit programma is al tientallen jaren oud en kan als een soort psychotherapeut gesprekken voeren met mensen. Die computerprogramma’s kun je koppelen aan een virtueel lichaam en zo ontstaan virtuele robots die met elkaar en met de buitenwereld kunnen communiceren. In games komen we heel veel van dit soort virtuele robots tegen, ook wel bots genaamd. Deze kunnen allerlei rollen vervullen in zo’n spel. Tegenstander, poortwachter, gids of bijvoorbeeld sprookjespersonage. Geavanceerde virtuele robots kunnen dan via de microfoon en de speakers van de PC en zelfs via de webcam communiceren met echte mensen van vlees en bloed. Als deze virtuele robots ‘ontsnappen’ uit het internet of de PC en ingebouwd worden in het fysieke lichaam van een robot kunnen de ontwikkelingen wel eens heel snel gaan.

Peter van der Wel  © 12012

PS: Interessant? Stuur deze blog dan ook door naar een collega of een vriend! Kreeg u ’m zelf doorgestuurd?  Abonneer u  hier gratis

PPS: Wilt u maandelijks als eerste mijn nieuwste blog ontvangen? Geef u  hier  op voor gratis toezending