mijn onderwijs van morgen

We are now at a point where we must educate our children in what no one knew yesterday, and prepare our schools for what no one knows today….       Margaret Mead

We zijn het – denk ik – snel met elkaar eens dat ons onderwijs grote problemen kent. Het is te duur, te traag, er is sprake van burn-outs bij leerkrachten, drop-outs bij leerlingen en het sluit onvoldoende aan op het vervolgonderwijs. Het kan de concurrentie niet meer aan met social media, de TV, en met games. Het levert onvoldoende maatwerk en het is zeer de vraag of het wel echt voorbereidt op de toekomst.

Lopende band principe

Ik vermoed dat een belangrijke oorzaak van de problemen ligt in het principe van waaruit wij het onderwijs (en dat zie je het duidelijkst in het voortgezet onderwijs) hebben georganiseerd. Dit is het principe van de lopende band. Leerlingen worden daarin gezien als halffabricaten die verder moeten worden afgewerkt.  Dit leidt dan tot standaardisatie, een indeling in schooltypen, in klassen, in lesuren, in schoolvakken, want dit lijkt zo efficiënt. Het leidt ook tot vullen van vaten in plaats van het ontsteken van fakkels (vrij naar Aristoteles). Overigens heeft Henri Ford, de ‘uitvinder’ van de lopende band, zijn inspiratie daarvoor opgedaan in de slachthuizen van Chicago. Ik wil wel een misverstand voorkomen. Deze blog is niet gericht tegen de man of vrouw voor de klas. Ik ben ervan overtuigd dat goed onderwijs niet zonder goede docenten kan. Deze blog richt zich tegen het systeem waarin zoveel gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten moeten functioneren.

Hoe moet het dan wel?

Hoe zou ik het onderwijs dan wel willen organiseren? Laat ik mij eens verplaatsen in de schoenen van leerlingen. Wat zou ik nu voor onderwijs willen als ik nu op school zou zitten? Ik zou in ieder geval het volgende willen:.

1 – Laat het mijn onderwijs zijn, Ik wil individueel onderwijs, maatwerk, aansluitend bij wat ik kan, en wil leren. NIET one size fits all. Niet  one teacher fits all!!

2– Dump mij niet online. Misschien verrassend? Ik vind het helemaal niet leuk om ook op school voor of achter een computer te zitten. Dat doe ik buiten school al genoeg en daar heb ik ook betere apparatuur. Ik kom op school om samen met anderen dingen te leren, te ervaren en te doen.

3- Mijn leraar hoeft geen vakdeskundige te zijn. Maar wel een deskundige begeleider, een coach een inspirator, die mij kan helpen in mijn zoektocht naar kennis.

4- Laat mij —–  echte — dingen  —DOEN!! Laat mij praktisch problemen aanpakken, met HOOFD, HART en HAND. Vakoverstijgend en integraal. Zoals de werkelijkheid buiten de school.

5- Leer mij nuttige vaardigheden. Geen domme rijtjes jaartallen e.d. uit mijn hoofd leren. Geen goniometrie. Geen zaken waarvan niemand mij het nut kan uitleggen.

6- ‘Leer mij leren’, dat kennen we al.  Maar ik wil meer!! Leer mij willen leren. Leer mij de vaardigheden om te blijven leren. Ook NA en BUITEN school. Leer mij nieuwsgierigheid, leer mij discipline, leer mij denken en kritische vragen stellen.

Agora systeem

In Nederland lijken scholen met het Agora systeem al aardig te voldoen aan deze zes wensen.  Op deze scholen zijn de schotten tussen schooltypes, schoolvakken en leerjaren al verdwenen. Zijn de docenten vooral de procesbegeleider en de opvoeder. Is al veel ruimte is voor sociale interactie. Juist in sociale interactie leer je teamwork, integriteit, vastberadenheid, empathie, loyaliteit, uithoudingsvermogen, nederigheid, compassie, leiderschap, gewetensvorming, creativiteit, en omgaan met onzekerheid.

Maar ik wil nog meer. Ik wil in mijn onderwijs ook sociale interactie met oma’s en opa’s, ouders, en begeleiders. Ik wil eigenlijk ook dat mijn onderwijs zal niet zal beperken tot het schoolgebouw. Ik wil ook nog betere ondersteuning op ICT gebied.

Bijvoorbeeld met een ‘bot’ als hulpleerkracht thuis en buiten school. Een bot als ‘life long learning companion’ die je coacht, aanmoedigt, die adviseert wat je NU zou moeten leren, een ‘alwetende’ bot die continu toegang geeft tot alle ‘leerstof’ en die 24/7 beschikbaar is- ook thuis. (zie bijvoorbeeld Will de onderwijsbot uit N-Zeeland)

Zodat ik kan leren wat ik wil, wanneer ik het wil, hoe ik het wil en waar ik het wil.

© Peter van der Wel (12020)

PS: Interessant? Stuur deze blog dan vooral door een collega of vriend! Kreeg u ’m zelf doorgestuurd?  Abonneer u  hier gratis

PPS: Wilt u maandelijks als eerste mijn nieuwste blog ontvangen? Geef u  hier  op voor gratis toezending