buitenaards leven?

Op dit moment cirkelen er verschillende satellieten om de aarde die op zoek zijn naar planeten buiten ons zonnestelsel; zogenaamde exoplaneten. En die ontdekken we nu aan de lopende band. Ook planeten vergelijkbaar met onze aarde. Dus niet te ver van hun zon af niet te dichtbij. Niet te warm en niet te koud. Niet te groot en niet te klein. Met waterstof en koolstof als bouwstenen voor aards leven. Trouwens misschien is intelligent leven ook wel mogelijk zonder waterstof en koolstof. Misschien moeten we minder mensgericht denken.

En intussen speuren krachtige telescopen – ook vanaf de aarde – naar tekenen van intelligent leven. Ergens op een van die biljoenen en biljoenen planeten in het universum moet toch ook leven zijn ontstaan? Sterker nog, wetenschappers gaan er steeds vaker vanuit dat het leven op aarde ooit in de vorm van micro-organismen via komeet inslagen uit de ruimte tot ons is gekomen. Waarom hebben wij dan nog steeds geen tekenen van intelligent leven buiten onze planeet ontdekt? (Ja ik weet dat er mensen zijn die ervan uitgaan dat dat al wel is gebeurd, maar dat de autoriteiten dit stilhouden uit angst voor paniek of sociale ontwrichting.)

Type 1 beschaving

Een mogelijk antwoord op deze vraag komt van de Russische geleerde Kardasjov die een indeling ontwikkelde in planetaire beschavingen. Een zogeheten type 1 beschaving beschikt over alle energie van haar moeder planeet en beheert deze duurzaam. Een type 1 beschaving is ook een mondiale beschaving en in staat tot ruimtevaart binnen het eigen zonnestelsel.

Type 0 beschaving

Wij zijn een type 0 beschaving, maar wel op weg naar type 1. Nou is het de vraag of wij dat gaan halen. De kans is aanwezig (10%? -90%?) dat wij onszelf voor die tijd vernietigen. Bijvoorbeeld in een alles vernietigende kernoorlog of biologische oorlog. Of door onze planeet te veranderen in een gloeiendhete broeikas waarin al het leven onmogelijk wordt. Of door een ontsporende technische ontwikkeling van bijvoorbeeld zichzelf reproducerende nano-robotjes of kunstmatige intelligentie.

Misschien zijn er in het heelal al vaker intelligente levensvormen ontstaan, maar zijn die er nooit in geslaagd om de stap naar een type 1 beschaving te maken. Vandaar misschien ook dat we nog nergens buiten onze planeet sporen van intelligent leven  hebben gevonden.  Hiermee heb ik meteen ook de vraag beantwoord: gaan we het redden als mensheid? Ik weet het niet. Ik hoop het wel, maar dan zullen wij nog wel die stap moeten maken naar een type 1 beschaving.

Een duurzaam beheerde planeet

Wat is daarvoor nodig? Wel allereerst zullen wij moeten leren om onze planeet duurzaam te beheren. Geen enkele diersoort kan leven in een omgeving die hij zelf steeds sterker vervuilt. Ook de mens niet. Om de aarde duurzaam te beheren is internationale samenwerking nodig. Alleen samen kunnen we de grensoverschrijdende problemen rond klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen, verlies van biodiversiteit, criminaliteit en terrorisme aanpakken. Anders blijven we deze gevolgen afwentelen op de anderen.

Internationale solidariteit vereist

Voor internationale samenwerking is weer internationale solidariteit nodig en een rechtvaardige verdeling van de welvaart op onze aarde. Anders zullen er altijd groepen blijven die zich benadeeld voelen. Groepen die op allerlei manieren – goedschiks of kwaadschiks – zullen proberen om het in hun ogen rechtvaardige deel van de koek te bemachtigen. Met alle gevolgen van dien. Denk aan illegale immigratie, terrorisme, sabotage, gewapende conflicten, oorlog.

Intelligent buitenaards leven

Als futuroloog hou ik me ook met de verre toekomst bezig. Laat mij daarom een voorspelling doen. Ergens halverwege deze eeuw zullen wij contact maken met een ver ontwikkelde beschaving. Wat zal er gebeuren als wij dan (of eerder) intelligent buitenaards leven ontdekken? Giordana Bruno werd ruim 400 jaar geleden, in het jaar 1600 levend verbrand, omdat hij zei dat er buitenaardse beschavingen bestaan. De katholieke kerk vroeg toen: hoeveel pausen zouden er dan zijn in de ruimte? 1000? 1 miljoen? 1 miljard? En hoeveel heiligen zouden er dan zijn? Vele miljarden? Om het simpel te houden hebben ze Giordana Bruno toen maar verbrand.

Tot slot daarom nu een vraag aan u. Wat denkt u dat er straks zal gebeuren we contact krijgen met die aliens? Zouden de godsdiensten op aarde dan gaan bijdragen aan een versneld proces naar een type 1 beschaving?

© Peter van der Wel  (12019)

PS: Stuur deze blog vooral door naar collega’s en vrienden!  Kreeg u ’m zelf doorgestuurd?  Abonneer u  hier gratis

PPS: Wilt u maandelijks als eerste mijn nieuwste blog ontvangen? Geef u  hier  op voor gratis toezending