Waarom de toekomst beter zal zijn dan we nu denken

Voor de meesten van ons was 2020 een slecht jaar. Maar er zaten ook goede kanten aan. Bijvoorbeeld dat we leerden wat echt belangrijk is in het leven. De mensen om ons heen, een betrouwbare overheid, vertrouwen in de wetenschap en anticiperen in plaats van (te laat) reageren.

We leerden dat samenwerken, solidariteit en voorbereid zijn op de toekomst veel belangrijker zijn voor ons welzijn dan het najagen van een nog hoger Bruto Nationaal Product en nog meer groei en nog meer winst. En we kwamen er achter dat sommige van onze leiders en overheidsorganisaties de aanpak van de problemen vooral in de weg stonden.

Een systeem dat voor iedereen werkt

En verder is er in 2020 van onderop een brede beweging op gang gekomen, niet alleen hier in Nederland maar over de hele wereld. We zijn in een nieuw decennium aangekomen met een ander uitgangspunt. Namelijk het creëren van een systeem dat voor iedereen werkt en dat de problemen aanpakt voordat ze een probleem worden. Dit andere uitgangspunt zal grote gevolgen hebben voor de aanpak van de klimaatproblemen en de sociale ongelijkheid in de wereld.

Nieuwe, betere normalen

We hebben nog veel meer geleerd. Bijvoorbeeld dat technologie geweldig is, maar niet alles. Zoom is geweldig, maar knuffelen met je naasten is nog veel geweldiger. We gaan niet terug naar het oude normaal. Dat ligt achter ons, maar we gaan naar een combinatie van nieuwe, betere normalen.

Tweesprong

Het nieuwe decennium vormt daarbij een tweesprong in de weg vooruit. Hoe zullen we omgaan met de dreigende klimaatcrisis? Ik vermoed dat deze misschien wel honderd keer zo veel impact zal hebben als de covid-pandemie. Nu we weten wat covid betekent voor de samenleving, of beter gezegd, nu we weten wat het betekent om niet voorbereid te zijn op zo’n pandemie, gaan we dan nu naar een toekomst waarop we wel zijn voorbereid, waarbij we actie ondernemen voordat er weer zo’n enorme ramp plaatsvindt?

Impact digitale technologie

Hoe zullen we omgaan met de voortgaande exponentiële ontwikkeling van de digitale technologie?  We hebben geleerd hoeveel impact die heeft op de samenleving. En hoe belangrijk het is om deze impact te controleren. Om onze privacy te beschermen, om de macht van Big Tech in te perken, om technologie niet aan te wenden voor nog meer winst of nog meer controle op de samenleving, maar voor een betere wereld voor ons allen.

Hoe zullen we omgaan met kunstmatige intelligentie? We snappen nu dat het niet gaat om intelligentie, maar om digitale slimheid. Dat data niet hetzelfde is als informatie. Informatie niet hetzelfde als kennis. En kennis niet hetzelfde als wijsheid. Hoe kunnen we AI, Deep Learning, neurale netwerken en de opvolgers daarvan dan wel verstandig benutten? Wanneer is AI een nuttige assistent en niet een domme baas?

Hoe zullen we omgaan met genetische modificatie? Met de convergentie van digitale techniek en biotech? Hoe gaan we de gezondheidszorg, de medische wetenschap en de farmaceutische industrie opnieuw uitvinden en vormgeven?

Nieuwe leiders nodig

We staan dus op een tweesprong. We beschikken nu over de instrumenten en gereedschappen die we nodig hebben om een betere toekomst te creëren voor ons allen op deze planeet. Maar dat vraagt dan wel dat we nu de juiste beslissingen nemen. We hebben daarvoor nieuwe leiders nodig. Nieuwe jonge (en oude) leiders die het nieuwe paradigma dat zich nu ontvouwt omarmen en ondersteunen.

Niet meer winstgedreven, niet meer op de korte termijn gericht. Maar wel gericht op mensen, op de planeet en op het welzijn van alle levende wezens. In het komende decennium, maar ook in de vele decennia die daar nog op zullen volgen.

En als u nu denkt dat dit toch niet gaat lukken, doe dan eens de volgende test.  (Klik hier)

© Peter van der Wel (12021)

PS: Interessant? Stuur deze blog dan vooral door een collega of vriend! Kreeg u ’m zelf doorgestuurd?  Abonneer u  hier gratis

PPS: Wilt u maandelijks als eerste mijn nieuwste blog ontvangen? Geef u  hier  op voor gratis toezending