Welkom in het jaar 2100

Probeer je eens een toekomstige wereld voor te stellen waarin bijna niemand meer hoeft te werken. Alles kan worden geproduceerd door robots. Zelfs die robots worden weer gemaakt door andere robots. In die wereld is groene energie overvloedig en praktisch gratis beschikbaar, dankzij zon, wind en misschien ook kernfusie. Met die bijna gratis energie kunnen alle grondstoffen voortdurend worden gerecycled. Milieuvervuiling bestaat dan niet meer.

Wensbeeld?

Te mooi om waar te zijn? Welnee; als de technische ontwikkeling van de afgelopen jaren zich verder blijft versnellen zou onze wereld er in het jaar 2100 zo uit kunnen zien.

De rijke 1%

Maar hoe zou al dat moois zijn verdeeld? Hoe zou die wereld er uit zien als we het kapitalisme zijn gang zouden laten gaan? Zou de rijke 1% dan nog rijker zijn geworden? Zouden de gewone mensen dan tegen hongerloontjes moeten vechten om de schaarse nog beschikbare baantjes? Hondenuitlater, masseuse, persoonlijke assistent van de superrijken?

Bijna gratis spullen

Het leven zou dan overigens heel goedkoop kunnen zijn. Met bijna gratis energie, robots die alles produceren en volledig hergebruik van grondstoffen kost het dan bijna niets meer om iets te produceren. Dat betekent dat in principe alle producten bijna gratis kunnen zijn. Sommige zaken zullen dan echter juist wel heel kostbaar worden. Zaken die je niet zomaar kunt produceren. Schaarse grond en vastgoed bijvoorbeeld in de stadscentra en op mooie plekken in de natuur. Die 1% zou daar dan haar geld aan kwijt kunnen. En wellicht ook aan het bezit van statusverhogende zaken als voetbalclubs, het eigendom van gewilde merken en kunst.

Welvaart eerlijk verdeeld

Of zullen we de welvaart dan juist eerlijker hebben verdeeld? Bijvoorbeeld om de natuur te herstellen en armoede, honger en ziektes uit de wereld te helpen? Zouden we dan een basisinkomen hebben voor iedereen? En wellicht ook een (heel) korte werkweek voor iedereen? Want ook dan is er natuurlijk nog wel enig werk te doen. Zorgen voor anderen, opvoeden en andere dienstverlening van mens tot mens. En misschien ook wetenschappelijk onderzoek, sport, filosofie en natuurlijk moet iemand dan ook nog bedenken wat die robots moeten gaan doen. Misschien maar goed ook overigens. Want als we in al onze materiele behoeften zijn voorzien, rest natuurlijk de misschien wel belangrijkste vraag: “wat is een zinvol leven”?

2 scenario’s

Dat zijn 2 mogelijke toekomstscenario’s. Een eerlijk delen scenario met een betere wereld voor ons allemaal en een kapitalistisch scenario met nog meer welvaart voor de happy few. De vraag is in welke richting we ons zullen ontwikkelen.

2030 

Het jaar 2100 is nog ver weg. Maar imisschien hoeven we niet eens zo lang te wachten op al die welvaart. En in 2030 zijn we in ieder geval al een stuk dichterbij. Zullen we dan ook dichter bij scenario 1 zijn of bij scenario 2?  Misschien net zo’n belangrijke vraag is nu of we daar zelf voor kunnen kiezen. U en ik als individu natuurlijk niet. Daar zijn de maatschappelijk krachten die deze ontwikkelingen sturen veel te groot en veel te ingewikkeld voor.

208 manieren

Maar het zijn niet alleen maatschappelijke krachten die de geschiedenis maken, maar ook mensen. Met voldoende mensen op de juiste plekken moet het mogelijk zijn deze krachten bij te sturen. En ook u en ik kunnen hieraan bijdragen. Meer dan we misschien geneigd zijn te denken. Zie mijn lijstje met 208 manieren waarop u de wereld kunt redden.

De wereld die wij verdienen

Aan u (en mij ) nu de uitdaging om ons steentje bij te dragen aan de ontwikkeling die wij wensen. Laten wij samen er voor zorgen dat we de wereld van 2100 krijgen die wij verdienen.

© Peter van der Wel (2018)

PS: Vond u deze blog nuttig of interessant? Deel hem dan met uw  Linkedin  relaties, of Twitter volgers,  of mail hem door naar uw beste klanten, collega’s of vrienden. Naar iedereen waarvan u vindt dat zij dit moeten weten.

PPS: Wilt u maandelijks als eerste mijn nieuwste blog ontvangen? Geef u  hier op voor gratis toezending