Home

Voor de blogs die op de homepagina zichtbaar zijn

2022 – 2023

De presentatie De Goede Toekomst is de ideale lezing als positieve afsluiting van het jaar 2022 of als inspirerende start van het jaar 2023. Met deze lezing biedt u uw medewerkers of relaties een bijeenkomst waar zij nog lang over na zullen praten en denken. met een wenkend perspectief naar de Goede Toekomst. Persoonlijk lijkt …

2022 – 2023 Lees meer »

Oorlog in Oekraïne

Sinds 24 februari kijkt de wereld vol ongeloof naar de oorlog in Oekraïne. Onze gedachten gaan uit naar de mensen in Oekraïne van wie het leven nu opeens totaal ontregeld is of nog erger. Al eerder schreven we over het belang en het nut van toekomstverkennen. Over hoe de futurologie ons kan helpen om onverwachte …

Oorlog in Oekraïne Lees meer »

Een berichtje uit 2050: hoe de energietransitie ons allemaal rijk maakte

Maar nu achteraf blijken de kosten van de energietransitie heel erg te zijn meegevallen. Sterker nog; die transitie blijkt vooral veel winst te hebben opgeleverd. Begin jaren 20 kwamen berekeningen van de EU en van de VN, maar ook van commerciële bureaus zoals McKinsey uit op astronomische bedragen die liepen in de triljoenen euro’s. Maar dat was alleen maar rekenwerk. De praktijk bleek achteraf veel gunstiger uit te pakken. Zo werd 80% van de berekende kosten al terugverdiend toen alle subsidies aan fossiel werden verschoven naar duurzame energie. De resterende 20% kon over een aantal jaren worden uitgesmeerd en dat kwam toen uit op ongeveer 1% van het bruto nationaal product.

leer denken als een futuroloog

Je hoort vaak dat de wereld steeds sneller verandert. Maar dat is maar ten dele waar. Alleen wie onvoldoende vooruit kijkt, wordt overvallen door de gebeurtenissen die op ons afkomen. Dat geldt voor de klimaatproblemen, de stikstofproblemen en dat gold ook voor de recente corona crisis. Veel mensen en organisaties kijken onvoldoende vooruit. Hoe kun …

leer denken als een futuroloog Lees meer »

20 jaar vooruitdenken

We hebben allemaal wel beelden van de toekomst. De meesten van ons gaan daarbij uit van de beelden uit de media. Robots gaan steeds meer van ons werk overnemen en we krijgen vast nog meer klimaatverandering voor de kiezen. Futurologen noemen dat wel; de waarschijnlijke toekomst. Maar er zijn veel meer mogelijke toekomsten denkbaar. Nu …

20 jaar vooruitdenken Lees meer »