Minder Werken

Voordelen van minder/korter werken

Laat ik voorop stellen dat werken ook heel veel mooie kanten heeft en voordelen biedt. werken is een middel om:

  • te leren en je talenten verder te ontplooien
  • je eigen inkomen te verdienen en niet je hand hoeven op te houden
  • sociale contacten te onderhouden
  • structuur aan je dag te geven
  • je levensdoelen te bereiken
  • een reden te hebben om ’s morgens uit je bed te komen
  • etc

Toch is het belangrijke dat we met z’n allen korter en minder gaan werken. Niet alleen omdat veel werkenden door de gevoelde werkdruk in problemen komen. Fysieke problemen, slaaptekort, maar vooral ook geestelijke problemen. Burnouts, depressies etc. Maar vooral omdat de eenzijdige nadruk op werk-werk-werk allerlei andere ook heel belangrijke zaken uit het oog heeft doen verliezen.

In onze maatschappij ligt een ongezonde nadruk op werken om geld te verdienen. Dit gaat voorbij aan andere eigenlijk veel belangrijkere aspecten van het menszijn. Mensen zijn niet alleen maar werknemer-consument. We zijn ook allemaal lid van een familie of gezin; vader, moeder, kind, oom, tante, neef, nicht etc. We zijn ook (bijna) allemaal lid van vriendengroepen, van verenigingen, van allerlei gemeenschappen; de straat, de buurt, de kerk, de vakbond, de Volkskrantlezer,etc. We hebben meestal ook genoegen in ons huishouden; alles een beetje op orde houden, opruimen etc. De meeste van ons ontlenen ook plezier aan zorgen voor anderen; vrijwilligerswerk, mantelzorg etc. Dan hebben we nog de rol van minnaar, minnares. De meesten van ons hebben ook een aangeboren behoefte om iets met hun handen te maken, te scheppen; DHZ-en, knutselen, handwerken, schilderen, tekenen, etc. Dan hebben we allemaal nog andere hobbies; gamen, postzegelen, wordfeud, klaverjassen, sporten, fitnessen etc. Dan hebben we nog (meestal) de behoefte aan persoonlijke groei en ontwikkeling; leren, studeren, lezen etc. De behoefte aan spirituele groei en zo kan ik nog een tijdje doorgaan.

Het vreemde is nu dat die andere aspecten van ons menszijn, blijkens onderzoek op onderzoek, voor je levensgeluk veel belangrijker zijn dan -werken – geld verdienen – spullen kopen. Minder/korter werken betekent minder nadruk op de eenzijdige werknemer – consument rol en biedt meer ruimte en tijd om ook die andere rollen te kunnen vervullen.

terug naar artikel: paradijs op aarde