Uncategorized

Doorlink

Op deze pagina vind je de linkjes uit het boek: Toekomst Onderzoek pag 10: https://vanderwel.net/blogs/toekomst/de-100-lessen-van-de-futurologie/ pag 17: https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_bias#/media/File:Cognitive_bias_codex_en.svg pag 61: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kondratieffgolf https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/12/histo-ry-as-a-giant-data-set-how-analysing-the-past-could-help-save-the-future https://peterturchin.com/structural-demographic-theory/ https://news.mit.edu/2013/how-to-predict-the-progress-of-technology-0306 pag : https://hbr.org/2007/11/a-leaders-framework-for-decision-making pag 113: https://jods.mitpress.mit.edu/pub/issue3-brand/release/2 pag 125: https://the-voroscope.com/2017/02/24/the-futures-cone-use-and-history/ pag 131: https://en.wikipedia.org/wiki/Futures_wheel pag 149: https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell pag 161: https://medium.com/10x-curiosity/three-horizons-frame-work-de07244c24e1 pag 176: https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA pag 179: https://publicdomainreview.org/collection/a-19th-century-vision-of-the-year-2000 pag 185: https://www.youtube.com/watch?v=xPy0TM1WkW4 pag 186: https://www.youtube.com/watch?v=NZ80SVOHKoo

Doorlink Meer lezen »

online

Hierbij enkele recente podcasts, webinars en online video interviews. ——————– Webinar E&R: leuk interview over mijn boek: Toekomstverkennen —— podcast JOGG:  leefstijl transitie? de pizza koerier in de pauze video interview (SIB):   kun je een crisis voorspellen? video interview Geest uit de Fles: leren toekomstverkennen? op school? podcast:  toekomst, futurologie en pandemie podcast:  kennismaken

online Meer lezen »

Denkfout: planbureaus suggereren een voorspelbare toekomst

Drie futurologen zetten grote vraagtekens bij de methodiek en de uitkomsten van een zojuist verschenen rapport over de toekomst van Nederland. Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kwamen op 1 december j.l. naar buiten met een gezamenlijke Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 2030 – 2050. In deze toekomstverkenning presenteren ze 2

Denkfout: planbureaus suggereren een voorspelbare toekomst Meer lezen »

Minder Werken

Voordelen van minder/korter werken Laat ik voorop stellen dat werken ook heel veel mooie kanten heeft en voordelen biedt. werken is een middel om: te leren en je talenten verder te ontplooien je eigen inkomen te verdienen en niet je hand hoeven op te houden sociale contacten te onderhouden structuur aan je dag te geven

Minder Werken Meer lezen »

minder consumeren

De voordelen van minder consumeren In ons economisch systeem ligt een te sterke nadruk op werken-om geld te verdienen-om spullen te kunnen kopen. Veel mensen ontlenen zelfs hun identiteit aan de spullen die ze kunnen kopen. Dit consumentisme heeft een aantal kwalijke kanten. Op de eerste plaats maken spullen vanaf een bepaald basisniveau niet echt

minder consumeren Meer lezen »

De werkwijze van de supervoorspellers

De werkwijze van de supervoorspellers is niet zo heel ingewikkeld, maar vraagt wel discipline en een behoorlijke tijdsinvestering. Kort samengevat komt deze hier op neer.: Knip het probleem op in kleine stukjes. Een vraag als ‘hoeveel mensen zullen in Nederland overlijden aan covid-19?’ knip je op in deelvragen. Hoeveel procent van de besmette personen overlijdt?

De werkwijze van de supervoorspellers Meer lezen »

trends

De voorspellende kracht van zwakke signalen is dus niet eenvoudig vast te stellen, maar als je langere tijd  zwakke signalen volgt, tekenen zich op een gegeven moment patronen en een samenhang af. Dat brengt je op ideeën over waar het mogelijk naartoe gaat. Als je zwakke signalen combineert, kun je er soms een patroon in

trends Meer lezen »