economie
Technische wetmatigheden

Technische wetmatigheden

We kennen allemaal de Wet van Moore. Iedere 18 maanden (of iedere 2 jaar in andere varianten) zou het aantal transistors op een computerchip verdubbelen. Moore deed deze uitspraak in…

Van Bruto Nationaal Product naar Netto Mondiaal Geluk

Van Bruto Nationaal Product naar Netto Mondiaal Geluk

Anders dan veel mensen verwacht ik dat onze kinderen het beter zullen krijgen dan wij het nu hebben. Trouwens ook wij zullen het in de toekomst veel beter krijgen dan…

Is er nog toekomst voor de architect?

Is er nog toekomst voor de architect?

Architecten hebben iets voor op ons futurologen. Zij creëren zelf de toekomst. Wat zij ontwerpen en bouwen, blijft meestal heel lang bestaan. Zo geven ze vorm aan, faciliteren of frustreren…

Laat de laatste apotheker het licht uitdoen

Laat de laatste apotheker het licht uitdoen

De digitalisering en automatisering van beroepen gaat ook de wereld van de farmacie niet voorbij. In deze column schets ik drie ontwikkelingen die de komende jaren zeer grote gevolgen gaan…

Beter horen?

Beter horen?

In mijn presentaties heb ik het wel eens over “verbeterde” zintuigen. Verbeterde ogen bijvoorbeeld waarmee je in het donker kunt zien of op grote afstand kunt scherpstellen. Of verbeterde oren…

Tijd voor een brede coalitie voor duurzame energie

Tijd voor een brede coalitie voor duurzame energie

Vorige week heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de kolencentrales versneld te sluiten. Een mooi initiatief aan de vooravond van de grote klimaattop in Parijs. Een goede eerste…

4 toekomstscenario’s voor de economie en waar is de politiek?

4 toekomstscenario’s voor de economie en waar is de politiek?

Deskundigen voorspellen dat rond 2035 door automatisering en digitalisering meer dan 40% van alle bestaande banen verloren zal zijn gegaan. Dat heeft geleid tot utopische vergezichten van een toekomst waarin…

Gaat technisch socialisme de wereld redden?

Gaat technisch socialisme de wereld redden?

Futurologen hebben een groot vermogen om ‘out of the box’ te denken. Ze zien bijvoorbeeld hoe de kosten van veel producten en diensten de afgelopen decennia fors gedaald zijn door…

Toekomstgerichte organisaties doen het beter

Toekomstgerichte organisaties doen het beter

Betaalt het zich terug om schaarse tijd en energie te stoppen in toekomstonderzoek? René Rohrbeck van de Universiteit van Aarhus (Denemarken) heeft daar onderzoek naar gedaan. Hij onderzocht samen met…